Psalm 34: 9 : Gods goedheid (laten) proeven

Liturgie afsluitende dienst op Startzondag 10 september

Welkom

Zingen: Ps. 67: 1, 2v, 3 m – R: allen (De Nieuwe Psalmberijming)

1. God, blijf ons uw genade geven.
Laat merken dat U bij ons bent,
opdat de wereld in ons leven
uw zegen en uw heil herkent.
refrein allen:
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

mannen
2. Laat alle volken zich verblijden,
want U regeert in ieder land.
U zult de naties eerlijk leiden;
het recht is veilig in uw hand.
refrein allen:
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

vrouwen
3. De oogst was goed! God liet hem rijpen,
Hij zegent wat er groeit en leeft.
Laat zelfs het verste volk begrijpen
dat U alleen ons zegen geeft.
refrein allen:
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Moment van stilte en gebed

Votum: Ps. 121: 1

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen

Groet en amen
Zingen: Ps. 34: 1 (GK) ‘Ik zing voor God de HEER’
Gebed
Bijbellezing: Psalm 34
Zingen: Ps. 34: 3 (GK) ‘des HEREN Engel schaart zich als een grote legermacht

Overdenking over Psalm 34: 9 ‘Gods goedheid (laten) proeven’

Zingen: Ps. 36: 2 Levensliederen

Uw liefde, HEER, gaat hemelhoog.
Uw trouw reikt tot de regenboog.
Uw recht staat als de bergen.
Uw inzicht is oneindig diep.
U redt de mensen die u schiep
en blijft het dier beschermen.
Uw liefde is zo kostbaar, God!
De mensheid neemt haar toevlucht tot
de schaduw van uw vleugels.
Bij u doen mensen zich tegoed.
U lest hun dorst met overvloed,
zij delen in uw vreugde.

Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis zingen: Gz. 161: 1-4 GK ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen
Amen
Zingen: NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Gemeente van onze Heer,

Het was weer goed van eten en drinken vandaag, er was veel te proeven.
Daar hebben we hopelijk de goedheid van God onze Vader in geproefd.
En dat ook in goede ontmoetingen en mooie gesprekken, en in de diensten
die we samen mogen vieren vandaag en de komende maanden ook weer.

Eerst even proeven!
Doe je als je eten aan het maken bent: is het gaar, is het goed gekruid?
Doe je als probeert je kind te laten wennen aan wat hij niet zo lekker vindt
of zij niet durft eten omdat ze het niet kent: proef maar, een klein beetje maar.
In de hoop dat het meevalt en zoon of dochter de smaak te pakken krijgt.
Ook volwassenen willen soms eerst eens uitproberen en vergelijken.
Voor van alles en nog wat worden proeverijen georganiseerd: wijn, bier, kaas….
Want er zijn zoveel verschillende smaken en er is voor elk wat wils……
Geen probleem want een oud gezegde is al dat over smaak niet valt te twisten,
al gebeurt dat vaak wel, als jouw smaak de maat wordt om anderen te meten.

Zonder veel moeite kun je dat overbrengen naar het geloof en naar de kerk.
Er zijn heel wat uiteenlopende ‘geloven’ in de aanbieding tegenwoordig.
En op het christelijk erf kun je uit veel kerkelijke smaken kiezen: van strak en
streng oud gereformeerd tot en met uitbundig evangelisch, van hoogkerkelijk katholiek met latijnse gezangen tot heel informeel samenzijn in een huiskamer.
En over al die smaken wordt heel wat afgetwist en tegen elkaar op geconcurreerd.
Terwijl dat gebeurt in een samenleving waarin de grote massa van de mensen
helemaal geen trek meer heeft in een van die smaken: omdat onbekend onbemind
maakt, of omdat wat met de paplepel ingegoten werd de strot is uitgekomen, of
omdat alles wat smaakt naar God en Bijbel en kerk een bittere nasmaak achterliet,
en ze helemaal klaar zijn met al dat twisten over wat kleine smaakverschillen lijken.

Vandaag is het in veel kerken net als bij ons startzondag, en vanuit de PKN is een initiatief gestart dat Kerkproeverij heet, een thema dat ook door CGK en GKV en nog andere kerken landelijk is opgepakt, met de bedoeling dat je iemand die je al wat beter kent uitnodigt eens mee te gaan naar je eigen kerk om zo – misschien voor
het eerst of na heel lange tijd toch weer eens – iets te proeven van het geloof.
Waar natuurlijk wel voor nodig is dat jouw gemeente – onze gemeente – goed nadenkt over hoe gastvrij je bent als kerk, en wat je die kerkproever te bieden
hebt: hoe kun je die gast laten proeven dat het goed is bij God, en bij ons, te zijn?

Het is best een mooi beeld voor het laten kennismaken met geloven en kerk-zijn:
eerst even proeven, gewoon als vrijblijvende kennismaking, in de hoop dat het
goed valt en naar meer gaat smaken – en dat zonder een bittere nasmaak door
nare ervaringen met kerkmensen of door claimgedrag, betwerij, veroordeling.
En wat ook niet helpt is over smaken te twisten: wij zijn goed, en zij zijn fout.

Een les om ook mee te nemen als binnenkort weer een Alphacursus begint.
Juist de opzet van de Alphacursus biedt plek aan een bonte variatie aan smaken.
De cursus wordt gegeven vanuit diverse kerken en geloofsgemeenschappen:
katholiek, gereformeerd, evangelisch, pinkstergemeente, en nog veel meer.
Ieder zal eigen accenten leggen, en dat mag, de basis is steeds dezelfde:
een open Bijbel, Jezus Christus als Redder en Heer, God als de Schepper en
als onze Vader door Christus, de Heilige Geest, en een hoopvolle toekomst.

Met niet als doel dat wie met de cursus gaat meedoen aan het eind van de rit
zich bekeert, belijdenis doet of gedoopt wordt, en dan lid wordt van ‘onze’ kerk.
Soms gebeurt dat en dat is prachtig natuurlijk maar het moet niet als een verborgen agenda boven de markt hangen, waarna als het allemaal niet gebeurt en niemand zich na de cursus meldt bij de kerk, we teleurgesteld zijn omdat al die avonden niets hebben opgeleverd en we denken: waar hebben we het allemaal voor gedaan?
Nee, het zou mooi zijn – en laten we daar op inzetten en daarom bidden en daar ook
zelf alles aan doen – dat wijzelf en die ander iets mag proeven van Gods goedheid.
Dat kan alleen als wijzelf – onze houding, ons praten, ons doen en laten – smaken
naar de goedheid en de liefde van God, als Jezus in en door ons herkenbaar is.
Als je jezelf hebt geproefd, hebt ervaren, dat God goed voor je is en geweest is,
kun je dat ook anderen doorgeven en voorleven – is dat van je af te lezen en door
wat je zegt te horen – zoals Petrus erover schreef: “Voert u het woord, laat dan Gods
woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht
die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus”.
Dat staat in diezelfde brief waarin Petrus teruggrijpt op wat David zong in Psalm 34,
over het proeven van Gods goedheid: “verlang als pasgeboren zuigelingen naar de
zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt
toch ondervonden hoe goed de Heer is? “ (dat staat in 1 Petrus 2: 2 en 3). God is zo
goed voor mensen als wij, dat Hij ons verzorgt en beschermt en ons wil redden – dat
maakt ons leven anders en als het goed is, merken –proeven– mensen dat aan ons.

.“Proef, en zie dat de HEER goed is”.
Iemand noemt het de mooiste en aantrekkelijkste zin van heel deze psalm.
En wijst erop dat als Petrus juist deze zin aanhaalt in zijn brief, hij voor dat woord
‘goed’ het Griekse woord chrestos gebruikt, dat bijna net zo klinkt als christos.
Misschien toevallig, misschien een opzettelijke woordspeling want door wie is de goedheid en de liefde van God meer zichtbaar geworden dan in Jezus Christus?
En hoe kun je beter Gods goedheid proeven dan door je te laten inspireren en leiden door de liefde van God die in Jezus vlees en bloed werd en die Jezus voorleefde?
Als je zo echt christen bent en als de gemeente echt Christus belichaamt en iets van die liefde van God in Christus uitstraalt, als dat te proeven is als je samen en met hopelijk weer nieuwe deelnemers de Alphacursus gaat volgende de komende weken, dan mag je de zegen van de Heer verwachten, ongeacht wat de resultaten zijn.
Dan hoef je ook niet over verschil in smaak te twisten – erover praten mag natuurlijk- want uiteindelijk gaat het niet om wie in onze ogen goede of slechte smaak heeft maar of wij en die ander die God met ons in contact brengt en die wij hopelijk in contact met God kunnen brengen, of wij en die ander Gods goedheid mag proeven.
Ergens anders in de Bijbel heet dat proeven van de hemelse gave, van het goede
dat God mensen geven wil, en dat een mensenleven goed en mooi kan maken.

Nou, en daarom is er die uitnodiging: aan uw en jouw adres en via ons aan ieder
die het maar wil horen, om dan ook met alles wat je bent en hebt, en vooral ook
met al je vragen en je zorgen, je twijfels en je sores, je verdriet en je pijn, en ook
met al je oude zeer en nare ervaringen, te schuilen bij God – de enige bij wie je echt veilig bent – want hoe goed het vaak is bij mensen, je wordt ook soms teleurgesteld.
Als David hier uitroept: gelukkig de mens die schuilt bij de HEER – zit daar ook achter dat hij er pijnlijk achter was gekomen dat vertrouwen op mensen maar al te vaak teleurstellingen oplevert: Saul zat hem overal achterna, hij was op het nippertje ontsnapt aan de Filistijnen, en terug in eigen land wilden zijn volksgenoten hem aan
Saul uitleveren – hoe waar is het psalmvers dat het middelste vers van de hele Bijbel schijnt te zijn: “Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op de mensen. Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mannen met macht”” (Psalm 118: 8).
Hoe actueel is het in een steeds gevaarlijker wordende wereld vol machtsstrijd….

Ja, en hoe mooi zou het zijn als christenen en als de kerk die veiligheid zou bieden.
Als mensen merken dat wij ons bij God veilig voelen en zich bij ons welkom voelen,
hoe ze ook zijn en wat ze ook denken en wat ze ook allemaal achter de rug hebben.
Dat wij ze laten proeven dat het goed is om bij God te schuilen en geliefd te zijn, en dat zonder voorwaarden vooraf of achteraf, zonder vooroordelen, en zonder dat ze bij ons reserves proeven of een verborgen agenda of allerlei eigen bijsmaken.
Dan wordt het een mooie tijd samen, en komen er ‘smakelijke’ kerkdiensten en bijbelstudie-avonden, catechisaties en bijbelstudies, bezoeken, en..Alpha-avonden.
Waarin we mogen proeven en elkaar en anderen laten proeven dat God goed is!

amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *