Lucas 5: 30b : Eten met Jezus…kan dat zomaar? (dienst van Schrift en tafel)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
dia 1
Misschien wel een vreemde tekstkeus, die vraag die vanmorgen onze tekst is.
Niet een uitspraak van Jezus maar een kritische vraag van zijn tegenstanders.
Een vraag vol bitter verwijt aan Jezus zelf maar gesteld aan zijn leerlingen:
“Waarom eten en drinken jullie samen met tollenaars en zondaars?” Schande!
dia 2
Nou zullen wij niet zo reageren als het over Jezus gaat – wij kennen het verhaal.
We hebben ook zo onze beeldvorming – onze vooroordelen – als we de Bijbel lezen.
En dan komen de Farizeeën en wetgeleerden er slecht af: schijnheilig, tevreden
met zichzelf, een regeltjesgeloof, keihard – en de tollenaars, die waren natuurlijk
fout bezig, oneerlijk met geld, maar ze stonden sympathiek tegenover Jezus en
eerder al staat in de Bijbel dat veel tollenaars zich door Johannes lieten dopen…
en we hebben net nog gelezen dat een groot aantal tollenaars tafelden met Jezus.
dia 3
Toch is het oppassen want als ik in die tijd geleefd had, voor wie koos ik dan?
Onderzoek heeft geleerd dat de farizeeën veel sympathieker waren dan wij denken
en best veel lijken op serieuze christenen: toegewijd aan God, ijverige kerkgangers
en bijbellezers en bidders, vrijgevig en sociaal bewogen – al waren er uitzonderingen.
En tollenaars waren vaak nare mensen die lak hadden aan de geboden van God en die geldzuchtig waren en corrupt, en zich verrijkten ten koste van hun naasten.

Nou en als je dan weer eens die psalm op je in laat werken die we gezongen hebben
kun je je die reactie wel voorstellen: waarom gaan jullie feest vieren met zulke lui?
Weer die psalm: Heer, wie mag bij U over de vloer komen, en aan tafel zitten?
Mensen die eerlijk leven, mensen die doen wat goed is en zeggen wat waar is..ze behandelen iedereen goed….ze gaan niet om met slechte mensen… als ze iemand geld lenen vragen ze geen rente…..” – en kijk dan die tollenaars eens……en jullie dan, Jezus en leerlingen van Hem: waarom gaan jullie wel om met zulke slechte mensen?
Zoiets als: leer me je vrienden kennen, en Ik zal zeggen wie jijzelf bent….of dat andere gezegde: wie met pek omgaat wordt ermee besmet – ze noemden Jezus dan ook “een veelvraat, een dronkaard, een vriend van tollenaars en zondaars” (7: 34).
Maar hoe zouden wij reageren, als wij in die tijd leefden, met de kennis van toen?
En hoe kijken wij naar elkaar en anderen om ons heen: eten met Jezus, en met ons,
die en die….met zo’n leven…..daar wil je toch niet mee gezien worden….en: kan hij
wel aan het avondmaal, en zij….stel je voor dat wij samen…..aan die ene tafel…..

Let erop hoe de Heer reageert op dat gemopper en op die kritische vraag. dia 4
Niet vergoelijkend alsof die tollenaars niets te verwijten valt en prima lui zijn.
Nee, eigenlijk hebben de kritici helemaal gelijk en zijn Levi en zijn collega’s foute
lui die heel verkeerde keuzes gemaakt hebben en hun medemensen tekort doen.
Er moet in hun leven heel veel veranderen en juist daarvoor is Jezus gekomen:
“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars”.
Dat is met Levi gebeurd, toen Jezus langskwam en Hem aansprak: Volg Mij – dia 5
en toen Levi het ongelooflijke deed: “hij stond op, liet alles achter, en volgde Hem”.
Alles, dat is zijn winstgevende maar corrupte baantje, zijn zekerheden, zijn vrienden,
kortom: zijn oude leventje waarin alles draaide om geld, winst, feesten, macht….om
te kiezen voor een onzeker bestaan als leerling van Jezus – als dat geen bekering is!
Dus niks goedpraten van een zondig leven, niks van een ‘blijf maar zitten waar je zit’.
Je mag bij Jezus komen zoals je bent, maar Hij laat je niet blijven zoals je bent. dia 6
Tegelijk is wat Jezus hier zegt een spiegel voor die wetgeleerden maar ook voor ons.
Levi erkende dat hij ontspoord was, op de verkeerde weg, en geestelijke ziek – wat nooit een excuus is in de zin van ‘ik ben nou eenmaal zo, en een hopeloos geval’
maar aanzet om dan naar de dokter te gaan en je te laten helpen, te laten genezen.
Wat Levi deed door Jezus te volgen, en te breken met zijn zondige leven tot dan toe.
En wat Jezus met iedereen wil doen die bij hem komt met zijn zonden en wonden.
Iedereen die beseft redding nodig te hebben: vergeving, genezing, en vernieuwing.

Kijk, en het probleem bij die mopperende rechtzinnige en oppassende kriticasters
was dat zij zich ver verheven voelden bij dat soort volk als tollenaars, hoeren, en
dergelijke, en dat ze zulke mensen op een afstand hielden in plaats van naar hen
om te kijken en hen op te zoeken, en hen net zoals Jezus tot bekering te roepen.
Later in het evangelie zet Jezus een farizeeër en een tollenaar naast elkaar, dia 7
of liever: tegenover elkaar in de tempel – en dan staat de farizeeër trots rechtop:
gelukkig ben ik niet zoals mensen die oneerlijk zijn en stelen en vreemd gaan,
en ben ik ook niet zo iemand als die tollenaar daar – dank u wel Heer! – terwijl
de tollenaar zijn hoofd buigt en schuld belijdt: Heer God, heb medelijden met mij.
En dan zegt Jezus dat de tollenaar bevrijd en opgelucht naar huis kan gaan, en
dat de farizeeër net zo uit de tempel kwam als hij erin ging: schuldig t.o. God.
dia 8
Daarmee houdt onze Heer die farizeeërs maar ook ons een spiegel voor: wie ben
jij in eigen ogen, en hoe denk je dat anderen en vooral God naar jou kijken?
Als je denkt kerngezond te zijn en dus geen genezing, geen redding en geen
vernieuwing nodig te hebben, dan had Jezus voor jou niet hoeven te komen.
Maar dan sluit je meteen jezelf buiten de feestzaal en buiten het feestmaal
van Jezus met al die mensen die met Hem hun redding en nieuwe leven vieren.
Zoals dat gebeurde toen Levi door de liefde van Jezus was aangeraakt en dat
zo geweldig vond dat dat een groot feest waard was – er staat letterlijk: een
mega-feest, een mega-party – voorspel van het eeuwige bruiloftsmaal – en
daarom met alle verschillen te vergelijken met elk avondmaal dat wij vieren,
als dat voor ons is een feest van genade waarin niet wij onszelf etaleren als
toch wel goed genoeg om met Jezus te eten maar wij het dat formulier dat
we gaan lezen nazeggen dat we als armen bij de gulle gever komen, als
zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de rechter
die vrijspraak geeft, als doden bij Hem die levend maakt. Feest van genade!
Genade die redt, en genade die ook verandert, vernieuwt, aanzet tot een
leven vol liefde tot God en voor elkaar, en voor mensen in onze omgeving.
dia 9
Eten met Jezus – kan dat zomaar? – dat heb ik boven deze overdenking gezet.
Die joodse leiders zeiden dat met het oog op anderen: wat doen die daar, of.
wat doet Jezus en doen zijn leerlingen bij dat soort lui: daar blijf je toch weg?
Maar het is beter die vraag op mezelf te betrekken: ik eten met Jezus, kan dat
zomaar – dat ben ik toch niet waard, denk maar weer aan die psalm die we
zongen: Heer, wie mag wonen in uw tent, bij U aan tafel zitten…..ik toch niet?
Ja, toch wel, zegt de Gastheer dan: je bent welkom, ook jij mag meefeesten.
Zomaar – nee, niet zomaar, maar omdat Hijzelf de prijs ervoor betaald heeft.
Dit feest is niet goedkoop maar wel gratis – en dus vrije toegang voor iedereen.
Eten met Jezus, dat is ook niet zomaar vrijblijvend, alsof alles blijft zoals het is.
Nee, want wie voor het feest van genade is uitgenodigd, wordt een ander mens.
Ik sta op, als Levi, tot een nieuw leven, elke dag meer, achter Jezus aan. amen

liturgie dienst van Schrift en tafel
votum en groet
zingen: Ps. 143: 8,9
wet van de Heer
zingen. Ps. 15: 1-4
gebed
Schriftlezing: Lucas 5: 27-32
zingen: Ps. 36: 2
verkondiging: Lucas 5: 30b
zingen: Gz. 125: 2,3,4
gebed
collecte
zingen: Gz. 127: 1,2,3
avondmaalsformulier 3
tafel 1 – gebed en opwekking/ zingen: Ps. 119: 12
tafel 2 – lezen: Luc. 7: 31-35 /zingen: Ps. 119: 24
tafel 3 – lezen: Luc. 19: 7-10 /zingen: Ps. 119: 66
zingen: Ps. 22: 8,9 LL

8. U gaf mij antwoord, u keek naar mij om.
Als ik met broers en zussen samenkom,
eer ik uw naam: wij zijn uw eigendom
om u te prijzen!
Kom, Jakobs kinderen, ga hem eer bewijzen.
Hij heeft gezag, maar zal je nooit verachten.
Wie naar hem uitkijkt mag zijn komst verwachten,
met groot ontzag.

9. Mijn lied, mijn danklied komt bij u vandaan.
Bij wie de HEER erkent, sluit ik mij aan.
Wat ik aan u beloof zal ik voortaan
daar laten weten.
Wie zwaar vernederd is, zal volop eten.
Ja, dat de mens die God de eer zal geven
verzadigd wordt, in eeuwigheid blijft leven!
Dat is mijn wens.

zegen
amen: Ps. 22: 11 LL

11. Het nieuws zal overal te horen zijn.
En wie de Heer is, weet straks groot en klein
en zelfs wie nu nog niet geboren zijn:
hij houdt van daden.
Het is volbracht, de eer is aan de Vader
en aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven,
en aan de Geest, die ons geloof wil geven
en in ons woont.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *