Oog in oog met Gods heerlijkheid (overdenking in dienst van Schrift en tafel)

Matteüs 17: 7-8
Gemeente van de gekruisigde en opgestaan Heer Jezus Christus,

Oog in oog met Gods heerlijkheid – stonden drie leerlingen van Jezus op die berg. Uitgekozen om als zijn vertrouwelingen zonder de rest mee te gaan met hun Heer naar een eenzame plek op “een hoge berg” – misschien diezelfde van de bergrede – zagen ze Jezus voor hun ogen oplichten: “zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht” – wat van engelen wordt gezegd in de bijbel en ook van God. En even later hoorden ze Gods stem:  “dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!” Continue reading

Wie is geschikt voor deze taak? (bevestiging van een ouderling)

2 Korintiërs 3: 6
Beste broeder Jannes Bouma, u en jullie, gasten, samen gemeente van Christus, “Wie is geschikt voor deze taak?” Kun je je afvragen als je nadenkt over een taak van geestelijk leiding geven aan een gemeente. Er komt heel wat op je af, het vraagt tijd en aandacht, en je krijgt te maken met weerstand. Wel heel mooi om je talent en ervaring in coaching in te brengen als ook van God gekregen, maar toch kan die vraag je bezighouden: hoe ga ik het doen, wat gaat het worden, en hoe kan ik steeds weer de inspiratie, het vertrouwen, en de blijdschap opdoen voor die taak?
Continue reading

God is onvoorstelbaar groot – in liefde en genade!

Heid. Catechismus Zondag 35 (het tweede gebod)
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het tweede gebod: “God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden”, Is de strikte uitleg van het tweede gebod in zondag 35 van de catechismus. Met daarbij dat schepselen wel afgebeeld mogen worden maar niet om ze te vereren. Altijd een lastige als het gaat over bijbel en cultuur: wat mag wel en wat mag nou niet? Continue reading