Zondag 17 Heid. Cat: De beste levensverzekering: Jezus de Levende

liturgie middagdienst zondag 13 januari 2013
votum en groet
zingen: Ps. 49: 2,5
viering H-Avondmaal
formulier IV
zingen: Ps. 52: 6
Schriftlezing: Psalm 16
zingen: Ps. 16: 1,3
Schriftlezing: Hand. 2: 29-32
zingen: Ps. 16: 5
preek over zondag 17
zingen: Gz. 179b
gebed
collecte
slotzang: Lied 203: 1,6,7
zegen
—————————————————————————————————
Gemeente van onze levende Heer Jezus Christus,

Ben je wel wel goed verzekerd? Dat is belangrijk tegenwoordig.
Je indekken tegen allerlei schade: ziekte, brand, schade aan de auto.
Want als je echt wat overkomt, dan gaat dat vreselijk veel geld kosten.
Je kunt ook alle soorten levensverzekeringen afsluiten met de garantie
van een fikse uitkering als jou of je familie iets zou overkomen.
Er zitten voors en tegens aan, haken en ogen, en o….die kleine lettertjes….

Wat die verzekeringen alleen niet kunnen,
dat is de schade zelf bij je weg houden….
je beschermen tegen ziekte, tegen een ongeluk,
tegen brand of waterschade…..of blikseminslag.
Zelfs de levensverzekering met de beste voorwaarden en de hoogste uitkering
kan geen mens een langer leven garanderen.
Hoe hoog de premie ook is!
Het enige dat er uit kan rollen is een bepaald bedrag aan geld…
Maar wat heb je eraan als je dood bent?
Wat koop je erover als je het liefste moet missen?
Het is een keihard feit (psalm 49 geeft er stem aan)
geen mens kan de dood afkopen,
niet voor een ander, niet voor zichzelf..
de prijs voor een mensenleven is te hoog,
wat men ook biedt, het is niet genoeg.
Hoe waar is de psalm,
ook met het oog op wat een verzekering uitkeert bij overlijden:
wat een mens heeft aan bezit, dat valt aan anderen toe.
Geld weegt niet op tegen de dood.
Geld kan hoogstens de materiële gevolgen verzachten.

Vanmiddag gaat het ook om een levensverzekering.
Een die niet met welke verzekering ter wereld te vergelijken is
Een waarbij je echt je leven zeker bent.
De beste levensverzekering: Jezus de Levende
1. dekt die echt alle schade?
2. de premie is levenslang betaald!
3. de polis is 100% betrouwbaar;
4. ben je wel goed verzekerd?

1. dekt deze verzekering echt alle schade?

Zingen over zijn levensverzekering.
David doet dat in Psalm 16:
wat ben ik goed verzekerd:
ik heb het prima getroffen, beter kan gewoon niet!
Als je kijkt naar al die anderen die ergens anders verzekerd zijn
– mensen die achter andere goden aanlopen –
en daar veel tijd en geld aan kwijt zijn
– plengoffers van bloed brengen, zich zonder genade laten uitpersen –
zonder dat dat iets oplevert: tevergeefs doe je er een beroep op.
Maar David: ik heb geen goed buiten U, HEER.
Mijn erfdeel bekoort mij = ik had het niet beter kunnen treffen!
Daarmee prijst David bij ieder die het hoort en mee wil zingen
zijn levensverzekering aan als de beste – mond-op-mond-reclame!
Een verzekering waar je nooit voor niets een beroep op doet:
Bewaar mij, o God, bij u schuil ik.
Bij U weet ik me veilig, wat er ook gebeurt.

Maar heeft David echt een lévens-verzekering?
Daar lijkt hij wel vast van overtuigd te zijn:
verzekerd bij de Here kan me niks overkomen,
ben ik zelfs ingedekt tegen de zwaarste schade: de dood,
God zal zich tegen het graf een helper tonen!

Alleen maar: nou de keiharde feiten!
Eeuwen en eeuwen later herinnert Petrus eraan:
ook David is dood de dood gepakt,
daar is zijn graf het doodstille welsprekende bewijs van!
Heeft David zich dan vergist?
De kleine lettertjes niet gelezen?
Is toch dat erfdeel hem afgepakt – door de dood?
En wij dan, u en ik, als steeds maar weer de dood toeslaat?
Wat heb je aan een verzekering die uitkeert als je al dood bent…
Paulus zou zeggen: als we alleen voor dit leven onze hoop op
Christus gebouwd hebben – wat koop je er dan voor?
Als je verzekering als het zover is, niet uitkeert,
ben je slechter af dan wie onverzekerd leefden!

Maar hoor dan Petrus over David:
hij wist aan Wie hij zich toevertrouwde!
hij mocht profeet zijn met een vooruitziende blik,
hij kreeg inzage in de polis door God opgesteld.
vanuit de verte mocht hij al hoopvol uitkijken naar zijn grote Zoon – zoon van God.

David wist ook wel dat hij vroeg of laat sterven moest…
maar hij klampte zich vast aan wat God had beloofd:
ook dan ben ik bij mijn God veilig: zelfs mijn vlees zal veilig wonen…..
Ook David geloofde: God is geen God van doden maar van levenden…
de levende God is toch sterker dan de dood!!?

Nou, wij hebben daar nog een veel sterkere garantie van:
we mogen het eigendom zijn van Davids grote Zoon Jezus Christus,
we mogen er zeker van zijn dat Hij ons zal bewaren…
Als ik in het spoor blijf van de opgestane, levende Heer:
een veelbelovende weg strekt zich voor mij uit, een zeer liefelijk landschap.

In Jezus geloven – dat is een levensverzekering die echt alle schade dekt:
ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van God die mij liefheeft!

2. de premie voor deze levensverzekering is betaald.

Levensverzekeringen vragen vaak een hoge premie.
Terwijl ze niet eens het leven zelf kunnen verzekeren.
De prijs voor een mensenleven is ook te hoog – Psalm 49 –
wat men ook biedt, het is niet genoeg, de dood kun je niet afkopen.
Die psalm stoot dieper door: niemand kan God de prijs betalen.
David ook niet: ook hij is gestorven en begraven.

Dat zit vast op zijn en op onze zonden:
de dood is loon op de zonde, aangekondigde en verdiende straf.
En wil je die straf ontlopen,
zul je God moeten geven wat je hem schuldig bent,
zul je ook moeten goed maken wat je hebt verknoeid en kapot gemaakt…
en geen mens ter wereld heeft daar genoeg voor in huis;
geen losprijs die ooit aan God voldoening geeft…..

Kijk, en daarom ging God in zijn oneindige liefde zelf voor voldoening zorgen:
door zijn eigen Zoon erop af te sturen en aan Hem onze straf te voltrekken.
Dat was zondag 16: voor onze zonden betaald door de dood van Gods Zoon.
Zo werd die ene psalm vervuld: Hij kocht ons los en redt ons uit die nood,
en wordt ook die andere psalm waar:
zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
naar ‘t rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,
Gij zult mij tegen ‘t graf een helper tonen…
Het pad des levens doet Gij mij betreden.
Op Golgotha heeft God de nota van onze torenhoge schuld bij Jezus neergelegd
en Hij heeft tot de laatste cent alles afbetaald: het is volbracht!
Zijn lijden en dood was de losprijs die God wel voldoening bood.

Dat is het waarom Petrus in Hand.2 kan zeggen:
de dood kon Jezus niet vasthouden,
de dood had geen greep meer op Hem.
En nou is het geweldige dat als je bij Jezus mag horen en wil horen,
dat die dood dan ook zijn greep op jou kwijt is.
Net zoals iemand die geld van je krijgt geen betaling meer kan vragen,
als iemand anders voor jou de rekening heeft betaald.

Zondag 17 bedoelt dat als er staat dat de Here Jezus ons laat “delen
in de ‘gerechtigheid’ die Hij door zijn dood voor ons had verworven”
Gerechtigheid, dat is dat de rekening vereffend is
zodat er niks meer zit tussen God en ons,
zodat we vrijuit gaan en eeuwig leven hebben:
overvloed van vreugde in Gods nabijheid, voor eeuwig.
En daar kan zelfs de dood niet meer tussenkomen….
die dood moet ons doorlaten het eeuwige leven binnen.

Nog steeds sterven mensen en worden ze begraven….
ook gelovige mensen, ook mensen die je zo na staan en van wie je houdt…
en als Jezus nog niet terug is, staat het u en mij en jou ook te wachten….
Gods beloften worden wel vervuld, maar op zijn tijd en in zijn tempo.
Maar we hoeven er niet aan te twijfelen: zelfs ons vlees, ook ons lichaam,
veilig, goed bewaard: tot aan onze opstanding in volle glorie….
Als je bij deze levensverzekering bent aangesloten,
wordt de volle winst gegegarandeerd uitgekeerd – aan onszelf, bij ons leven!
Want Hij die ons heeft gekocht en voor ons de premie heeft betaald,
Hij is zo zuinig op ons! “Bij u schuil ik, Heer, bij u ben ik veilig!”

3. De polis van deze levensverzekering is 100% betrouwbaar.

U weet allemaal wel wat een polis is.
Daar staan alle voorwaarden in van uw verzekering:
* waartegen ben je verzekerd
* hoe hoog is de premie
* hoeveel wordt uitgekeerd
* wat moet u doen in geval van ziekte, schade enz.
* wat voor zaken vallen buiten de verzekering….
Met de polis in de hand weet u waar u aan toe bent…
en ook de verzekeringsmaatschappij is eraan gebonden.

Zo zou je de bijbel de polis kunnen noemen
van die allerbeste levensverzekering waar Jezus voor garant staat.
En het is een polis die voor 100% betrouwbaar is….
en zonder de beruchte kleine lettertjes met allerlei uitzonderingen.

Ja, want hoe weet je zo zeker dat Jezus echt is opgestaan…..
dat niet die mensen gelijk hebben die daar twijfel over zaaien?
Het is toch nooit vertoond: iemand die terugkomt uit de dood….
meer nog: die de dood heeft overwonnen en die voor altijd leeft?

Gelukkig dat God heeft gezorgd voor overstelpend veel ooggetuigen
en dat hun verslagen voor ons zijn vastgelegd in de Schriften – in de bijbel.
Ooggetuigenverslagen met het stempel van betrouwbaarheid,
erop gezet door God zelf, door God de Heilige Geest.

Ja, en sterker nog: wat gebeurd is met Jezus – gestorven èn opgestaan –
is al eeuwen ervoor aangeduid en aangekondigd,
door profeten, in psalmen….zoals b.v. in die psalm 16.

Waarin God al zichzelf bekend maakt
en door mensen wordt beleden en bezongen
als de God niet van doden maar van levenden.
Daarom kan de dood niet voorgoed vasthouden
wie in het bezit van de levende God zijn.
Hij laat wie van Hem zijn niet los:
bewaar mij, o God, bij u ben ik veilig!

Bij twijfel: raadpleeg de polis, lees je bijbel,
en bid maar:Heer, ik geloof, help me over mijn ongelovigheid heen!

4. ben je wel goed verzekerd?

Met die vraag begon ik vanmiddag.
Ik stel hem nu nog eens, en u begrijpt:
ik heb het niet over uw ziekteverzekering of uw autoverzekering,
ook niet over de levensverzekering die u misschien afgesloten hebt.
Aardse zekerheden en verzekeringen bieden nooit afdoende dekking,
ze laten ons met lege handen staan als het er echt op aan komt,
ze kunnen ons niet beschermen tegen ziekte en onheil, laat staan tegen de dood.
De enige die dat wel kan is Jezus, die zelf het Leven is en ons het leven geeft.

David roemt in de psalm over het erfdeel dat hem ten deel is gevallen,
en hij bedoelt: wat heb ik het getroffen, dat ik me veilig mag weten bij God.
Bent u blij met wat alleen genade is: levensgeluk dat niet op kan en nooit stukloopt?
Zegt u het David na: “U bent het helemaal, ik heb geen goed buiten U.
U, Heer, bent al wat ik heb, mijn leven ligt geheel in uw handen.” ?

Dan ben je echt goed verzekerd!!
vast en zeker! dat is: amen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *